http://watpracha.siam2web.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

  

ประวัติพระอธิการอุทัย   อิสฺสรธมฺโม

เจ้าอาวาสวัดประชา

(Root) 2010211_31888.jpg

 


สถานะเดิม ชื่อ นายอุทัย นามสกุล เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๕ บ้านปลายโพงพาง หมู่ที่๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยฐานะ ประถมปีที่๔ โรงเรียนวัดบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

               อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ณ พัทธสีมา วัดสุบรรณนิมิต ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พระครูวาทีธรรมรส วัดสุบรรณนิมิต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนันทกิจโกศล วัดสุบรรณนิมิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุพจน์ธรรมเวที วัดสุบรรณนิมิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อิสฺสรธมฺโม” 

               การศึกษา สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ สนามจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๒๑ เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๑ พรรษา พ.ศ.๒๕๒๒ ได้เข้าอบรมได้เข้าอบรม เป็นหน่วยพัฒนาทางจิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๒๒ รุ่นที่๑๖ ได้สำเร็จการอบรมวิชาอนามัยในบ้านสาขา หลักสูตรที่๑ เคหะพยาบาล สภากาชาดไทย ณ ที่จิตตภาวันวิทยาลัย ต่อมาในปีเดียวกัน ได้ไปช่วยตรวจวิชา ที่วัดบางกะพ้อม พ.ศ.๒๕๒๓ ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกเดือน ที่วัดมหาธาตุอีก ๑ พรรษา  

ประสบการณ์ทำงาน และผลงาน

                ๑.ได้ช่วยเหลือดูแล พระภิกษุ สามเณร จากเจ้าสำนัก 

                ๒.ได้รับประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ในการช่วยเหลือ สอนกวด

วิชาพระธรรมวินัย นักธรรมชั้นโท – เอก ณ วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(Root) 2010211_31971.jpg

ความรู้พิเศษ

               แพทย์แผนไทย และการทำผงวิเศษปถมัง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้ฝึกฝนมาจาก หลวงลุงสังข์ ซึ่งเป็นศิษย์เอก หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 27,520 Today: 3 PageView/Month: 59

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...